GIÀY JORDAN

Grid List

  

Danh mục sản phẩm

Từ khóa sản phẩm

Sản phẩm size

 • 1
 • 1 ĐÔI LẺ
 • 1 PACK (3 ĐÔI)
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 2,3
 • 3
 • 36.5
 • 38
 • 4
 • 42
 • 42.5
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Hiển thị 1–30 của 94 kết quả

Air Jordan 1 High ‘Bordeaux’ [555088-611]

Air Jordan 1 High ‘Bordeaux’ [555088-611]
7,850,000
6,100,000
Lượt xem: 1,737

7,850,000
6,100,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 High ‘Bordeaux’ [555088-611]

Air Jordan 1 High ‘Bordeaux’ [555088-611]
7,850,000
6,100,000
Lượt xem: 1,737

7,850,000
6,100,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 High OG “Bubble Gum” [DD9335-641]

Air Jordan 1 High OG “Bubble Gum” [DD9335-641]
8,200,000
6,450,000
Lượt xem: 206

8,200,000
6,450,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 High OG “Bubble Gum” [DD9335-641]

Air Jordan 1 High OG “Bubble Gum” [DD9335-641]
8,200,000
6,450,000
Lượt xem: 206

8,200,000
6,450,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 High Retro ‘Heritage’ GS [575441-161]

Air Jordan 1 High Retro ‘Heritage’ GS [575441-161]
6,600,000
4,850,000
Lượt xem: 92

6,600,000
4,850,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 High Retro ‘Heritage’ GS [575441-161]

Air Jordan 1 High Retro ‘Heritage’ GS [575441-161]
6,600,000
4,850,000
Lượt xem: 92

6,600,000
4,850,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 High Zoom ‘Canyon Rust’ [CT0979-602]

Air Jordan 1 High Zoom ‘Canyon Rust’ [CT0979-602]
7,300,000
5,550,000
Lượt xem: 74

7,300,000
5,550,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 High Zoom ‘Canyon Rust’ [CT0979-602]

Air Jordan 1 High Zoom ‘Canyon Rust’ [CT0979-602]
7,300,000
5,550,000
Lượt xem: 74

7,300,000
5,550,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low ‘Mighty Swooshers’ [DM5443-666]

Air Jordan 1 Low ‘Mighty Swooshers’ [DM5443-666]
9,550,000 7,800,000
Lượt xem: 112

9,550,000 7,800,000Thêm vào giỏ hàng

Air Jordan 1 Low ‘Mighty Swooshers’ [DM5443-666]

Air Jordan 1 Low ‘Mighty Swooshers’ [DM5443-666]
9,550,000 7,800,000
Lượt xem: 112

9,550,000 7,800,000Thêm vào giỏ hàng

Air Jordan 1 Low Bulls [553558-163]

Air Jordan 1 Low Bulls [553558-163]
5,850,0006,050,000
4,100,0004,300,000
Lượt xem: 168

5,850,0006,050,000
4,100,0004,300,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low Bulls [553558-163]

Air Jordan 1 Low Bulls [553558-163]
5,850,0006,050,000
4,100,0004,300,000
Lượt xem: 168

5,850,0006,050,000
4,100,0004,300,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low Cardinal GS [553560-607]

Air Jordan 1 Low Cardinal GS [553560-607]
5,850,000
4,100,000
Lượt xem: 108

5,850,000
4,100,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low Cardinal GS [553560-607]

Air Jordan 1 Low Cardinal GS [553560-607]
5,850,000
4,100,000
Lượt xem: 108

5,850,000
4,100,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low Gs Rush Blue Brill [553560-480]

Air Jordan 1 Low Gs Rush Blue Brill [553560-480]
6,950,000
5,200,000
Lượt xem: 67

6,950,000
5,200,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low Gs Rush Blue Brill [553560-480]

Air Jordan 1 Low Gs Rush Blue Brill [553560-480]
6,950,000
5,200,000
Lượt xem: 67

6,950,000
5,200,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low GS Triple White [553560-130]

Air Jordan 1 Low GS Triple White [553560-130]
5,500,0005,800,000
3,750,0004,050,000
Lượt xem: 152

5,500,0005,800,000
3,750,0004,050,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low GS Triple White [553560-130]

Air Jordan 1 Low GS Triple White [553560-130]
5,500,0005,800,000
3,750,0004,050,000
Lượt xem: 152

5,500,0005,800,000
3,750,0004,050,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low GS White Black Gold [CV9844-109]

Air Jordan 1 Low GS White Black Gold [CV9844-109]
6,200,000
4,450,000
Lượt xem: 112

6,200,000
4,450,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low GS White Black Gold [CV9844-109]

Air Jordan 1 Low GS White Black Gold [CV9844-109]
6,200,000
4,450,000
Lượt xem: 112

6,200,000
4,450,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low Light Smoke Grey [553558-039]

Air Jordan 1 Low Light Smoke Grey [553558-039]
8,200,000
6,450,000
Lượt xem: 134

8,200,000
6,450,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low Light Smoke Grey [553558-039]

Air Jordan 1 Low Light Smoke Grey [553558-039]
8,200,000
6,450,000
Lượt xem: 134

8,200,000
6,450,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low SE ‘Nothing But Net’ [CZ8657-100]

Air Jordan 1 Low SE ‘Nothing But Net’ [CZ8657-100]
6,850,000
5,100,000
Lượt xem: 170

6,850,000
5,100,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low SE ‘Nothing But Net’ [CZ8657-100]

Air Jordan 1 Low SE ‘Nothing But Net’ [CZ8657-100]
6,850,000
5,100,000
Lượt xem: 170

6,850,000
5,100,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low White Grey Blue [DC0774-042]

Air Jordan 1 Low White Grey Blue [DC0774-042]
6,500,000
4,750,000
Lượt xem: 156

6,500,000
4,750,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Low White Grey Blue [DC0774-042]

Air Jordan 1 Low White Grey Blue [DC0774-042]
6,500,000
4,750,000
Lượt xem: 156

6,500,000
4,750,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid ‘Canyon Rust’ [BQ6472-202]

Air Jordan 1 Mid ‘Canyon Rust’ [BQ6472-202]
7,200,000
5,450,000
Lượt xem: 82

7,200,000
5,450,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid ‘Canyon Rust’ [BQ6472-202]

Air Jordan 1 Mid ‘Canyon Rust’ [BQ6472-202]
7,200,000
5,450,000
Lượt xem: 82

7,200,000
5,450,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid ‘Noble Red’ [BQ6472-016]

Air Jordan 1 Mid ‘Noble Red’ [BQ6472-016]
6,400,000
4,650,000
Lượt xem: 160

6,400,000
4,650,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid ‘Noble Red’ [BQ6472-016]

Air Jordan 1 Mid ‘Noble Red’ [BQ6472-016]
6,400,000
4,650,000
Lượt xem: 160

6,400,000
4,650,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid ‘Paint Drip’ [DD1666-100]

Air Jordan 1 Mid ‘Paint Drip’ [DD1666-100]
6,950,000
5,200,000
Lượt xem: 558

6,950,000
5,200,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid ‘Paint Drip’ [DD1666-100]

Air Jordan 1 Mid ‘Paint Drip’ [DD1666-100]
6,950,000
5,200,000
Lượt xem: 558

6,950,000
5,200,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid ‘Wolf Grey Aluminum’ [BQ6472-105]

Air Jordan 1 Mid ‘Wolf Grey Aluminum’ [BQ6472-105]
9,850,000
8,100,000
Lượt xem: 899

9,850,000
8,100,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid ‘Wolf Grey Aluminum’ [BQ6472-105]

Air Jordan 1 Mid ‘Wolf Grey Aluminum’ [BQ6472-105]
9,850,000
8,100,000
Lượt xem: 899

9,850,000
8,100,000Lựa chọn các tùy chọn

AIR JORDAN 1 MID “BRED TOE” [554724 066]

AIR JORDAN 1 MID “BRED TOE” [554724 066]
6,800,000
5,050,000
Lượt xem: 73

6,800,000
5,050,000Lựa chọn các tùy chọn

AIR JORDAN 1 MID “BRED TOE” [554724 066]

AIR JORDAN 1 MID “BRED TOE” [554724 066]
6,800,000
5,050,000
Lượt xem: 73

6,800,000
5,050,000Lựa chọn các tùy chọn

AIR JORDAN 1 MID “HYPER ROYAL” [554724-068]

AIR JORDAN 1 MID “HYPER ROYAL” [554724-068]
6,400,000
4,650,000
Lượt xem: 64

6,400,000
4,650,000Lựa chọn các tùy chọn

AIR JORDAN 1 MID “HYPER ROYAL” [554724-068]

AIR JORDAN 1 MID “HYPER ROYAL” [554724-068]
6,400,000
4,650,000
Lượt xem: 64

6,400,000
4,650,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid (GS) Pollen Black White [554724-177]

Air Jordan 1 Mid (GS) Pollen Black White [554724-177]
6,050,000
4,300,000
Lượt xem: 85

6,050,000
4,300,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid (GS) Pollen Black White [554724-177]

Air Jordan 1 Mid (GS) Pollen Black White [554724-177]
6,050,000
4,300,000
Lượt xem: 85

6,050,000
4,300,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid BG ‘Infrared 23’ [554725-061]

Air Jordan 1 Mid BG ‘Infrared 23’ [554725-061]
5,900,000
4,150,000
Lượt xem: 53

5,900,000
4,150,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid BG ‘Infrared 23’ [554725-061]

Air Jordan 1 Mid BG ‘Infrared 23’ [554725-061]
5,900,000
4,150,000
Lượt xem: 53

5,900,000
4,150,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid Fleece Brown [DO6699-200]

Air Jordan 1 Mid Fleece Brown [DO6699-200]
6,950,000
5,200,000
Lượt xem: 114

6,950,000
5,200,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid Fleece Brown [DO6699-200]

Air Jordan 1 Mid Fleece Brown [DO6699-200]
6,950,000
5,200,000
Lượt xem: 114

6,950,000
5,200,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS ‘Chicago Black Toe’ [554725-069]

Air Jordan 1 Mid GS ‘Chicago Black Toe’ [554725-069]
7,600,000
5,850,000
Lượt xem: 86

7,600,000
5,850,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS ‘Chicago Black Toe’ [554725-069]

Air Jordan 1 Mid GS ‘Chicago Black Toe’ [554725-069]
7,600,000
5,850,000
Lượt xem: 86

7,600,000
5,850,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS ‘Chicago’ [554725-173]

Air Jordan 1 Mid GS ‘Chicago’ [554725-173]
7,600,000
5,850,000
Lượt xem: 78

7,600,000
5,850,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS ‘Chicago’ [554725-173]

Air Jordan 1 Mid GS ‘Chicago’ [554725-173]
7,600,000
5,850,000
Lượt xem: 78

7,600,000
5,850,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS ‘Digital Pink’ [555112-102]

Air Jordan 1 Mid GS ‘Digital Pink’ [555112-102]
6,700,000
4,950,000
Lượt xem: 136

6,700,000
4,950,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS ‘Digital Pink’ [555112-102]

Air Jordan 1 Mid GS ‘Digital Pink’ [555112-102]
6,700,000
4,950,000
Lượt xem: 136

6,700,000
4,950,000Lựa chọn các tùy chọn

AIR JORDAN 1 MID GS ‘WHITE ARCTIC ORANGE’ [554725-180]

AIR JORDAN 1 MID GS ‘WHITE ARCTIC ORANGE’ [554725-180]
6,600,000
4,850,000
Lượt xem: 142

6,600,000
4,850,000Lựa chọn các tùy chọn

AIR JORDAN 1 MID GS ‘WHITE ARCTIC ORANGE’ [554725-180]

AIR JORDAN 1 MID GS ‘WHITE ARCTIC ORANGE’ [554725-180]
6,600,000
4,850,000
Lượt xem: 142

6,600,000
4,850,000Lựa chọn các tùy chọn

AIR JORDAN 1 MID GS ‘WHITE COURT PURPLE TEAL’ [554725-128]

AIR JORDAN 1 MID GS ‘WHITE COURT PURPLE TEAL’ [554725-128]
6,400,000
4,650,000
Lượt xem: 62

6,400,000
4,650,000Lựa chọn các tùy chọn

AIR JORDAN 1 MID GS ‘WHITE COURT PURPLE TEAL’ [554725-128]

AIR JORDAN 1 MID GS ‘WHITE COURT PURPLE TEAL’ [554725-128]
6,400,000
4,650,000
Lượt xem: 62

6,400,000
4,650,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS ‘White Deep Royal Blue’ [554725-131]

Air Jordan 1 Mid GS ‘White Deep Royal Blue’ [554725-131]
6,300,000
4,550,000
Lượt xem: 63

6,300,000
4,550,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS ‘White Deep Royal Blue’ [554725-131]

Air Jordan 1 Mid GS ‘White Deep Royal Blue’ [554725-131]
6,300,000
4,550,000
Lượt xem: 63

6,300,000
4,550,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS Candy [554725-083]

Air Jordan 1 Mid GS Candy [554725-083]
6,600,000
4,850,000
Lượt xem: 76

6,600,000
4,850,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid GS Candy [554725-083]

Air Jordan 1 Mid GS Candy [554725-083]
6,600,000
4,850,000
Lượt xem: 76

6,600,000
4,850,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid SE ‘Oakland’ [852542-101]

Air Jordan 1 Mid SE ‘Oakland’ [852542-101]
6,600,000
4,850,000
Lượt xem: 391

6,600,000
4,850,000Lựa chọn các tùy chọn

Air Jordan 1 Mid SE ‘Oakland’ [852542-101]

Air Jordan 1 Mid SE ‘Oakland’ [852542-101]
6,600,000
4,850,000
Lượt xem: 391

6,600,000
4,850,000Lựa chọn các tùy chọn